Otázky pro pracující a podnikající rodiče

Milí rodiče,

připravila jsem si otázky na úvod, abych se o Vašem příběhu dozvěděla víc. Berte to prosím jako první seznamovací kolo, které nejde nikterak do hloubky. 

Otázky jsem si připravila pro všechny stejné, pro rodiče-podnikatele nebo rodiče-zaměstnance, abych získala více informací o Vás a Vašem příběhu. Na základě toho bychom se domluvili na konkrétních otázkách a formě sdílení Vašeho příběhu.

Není třeba odpovídat na všechny otázky, odpovídejte podle Vašich pocitů a opravdových zkušeností.

V tuto chvíli budou Vaše odpovědi pouze pro mě. Pokud bychom se domluvili, že opravdu chcete Váš příběh zveřejnit, je samozřejmostí, že by byla vždy zveřejněna pouze Vámi písemně odsouhlasená verze. Jakékoliv úpravy by byly možné až po Vašem odsouhlasení, stejně tak rozsah použití bude Vámi vždy odsouhlasen. Toto bychom samozřejmě formálně ošetřili písemnou dohodou, která by jasně stanovovala podmínky použití Vámi poskytnutých materiálů.

Své odpovědi mi můžete poslat na mail pekna@jakpak.cz, případně přes formulář níže. Uvítám i informace o tom, jakým způsobem se mnou chcete zůstat v kontaktu – můžeme Vaše odpovědi probrat víc do detailu telefonicky, mailem, přes videokonferenci, Whatsapp/Skype.

 Váš příběh můžeme prezentovat formou psaného/video rozhovoru, článku nebo video spotu.

Otázky na pracující rodiče

1.       Můžete ve stručnosti popsat Váš příběh? (pozn.: samozřejmě pouze informace, které jsou relevantní a pro Vás přijatelné, že by byly zveřejněny)

2.       Co by byla hlavní myšlenka, kterou byste chtěli říct ze své stávající pozice rodičům na rodičovské, kteří váhají, jak dál směřovat jejich profesní život?

3.       Co Vás vedlo k zásadní změně, pokud nastala?

4.       Co Vás překvapilo/zaskočilo v roli pracujícího/podnikajícího rodiče?

5.       S čím jste se museli poprat?

6.       Bylo něco s čím jste si nevěděli rady?

7.       Co pro Vás naopak bylo lehčí, než jste čekali?

8.       Co je Váš pracovní životní cíl?

9.       Jak k Vašemu záměru přistupovala Vaše rodina? Museli jste si svůj postoj obhajovat, vysvětlovat?

10.   Měli jste někoho, s kým jste svůj profesní postup konzultovali? Mentora, kouče, zkušenější kolegy? 

11. Pokud jste měli mentora, kouče, zkušenější kolegy, co Vám to dalo? 

12. Pokud jste mentora, kouče, zkušenější kolegy neměli, nemáte zpětně pocit, že by Vám to v něčem výrazně zjednodušilo Vaši situaci?

13. Lišila se Vaše očekávání o návratu do pracovního procesu, která jste měli v době před dětmi, od reality? Pokud ano, co byste z této své zkušenosti chtěli předat jiným rodičům, které návrat do práce čeká?